Nakon dugog razvoja Nutrisoft u 2023. godini predstavlja svoj prvi digitalni proizvod. Radi se o web aplikaciji Nutri verzije 1.0. Aplikacija je namijenjena nutricionistima, ljekarima kao i magistrima sporta. Prva je aplikacija ove vrste u regionu koja omogućava jednostavnu, brzu i preglednu izradu individualnih planova ishrane. Administrativna platforma nutricioniste je vezana direktno za platformu klijenta. Sada nutricionista ima mogućnost da prati tok plana kao i akcije klijenta u pravom vremenu (live).

Pri unošenju određene namirnice u izradi plana nutricionista ima uvid u to kako namirnica djeluje na oboljenje i-ili intoleranciju klijenta. Omogućen je pregled bitnih informacija o klijentu, kalkulacija makronutrijenata, mikronutrijenata kao i drugih vrijednosti na jednom prozoru.

Aplikacija nebi bila kompletna bez platforme namijenjene za klijenta koji je krajnji korisnik. Uspjeli smo kreirati fantastičan pregled toka plana ishrane kao mnoge dodatne opcije kao što su: šoping lista, analitika, arhiva i druge. Nutri web aplikacija obuhvata sve ono što je potrebno sa obje strane (nutricionista – klijent) kako bi se postigao najbolji rezultat.